• Vuka Karadzica 70 23300 Kikinda
  • +381 230 315 037
  • info@mecafor.co.rs

Машинска обрада

Предузеће "Mecafor Products" се бави услугом машинске обраде метала. Тренутна позиција у хали површине 2.000м2 је омогућила смештај четири четвороосна обрадна центра произвођача "Heller", два петоосна обрадна центра произвођача "Еmco", три CNC струга произвођача "Biglia" те пет универзалних машина-глодалица и стругова. Такође поседујемо и 3D мерну опрему произвођача DEA.