• Vuka Karadzica 70 23300 Kikinda
  • +381 230 315 037
  • info@mecafor.co.rs

Производи

У сарадњи с ливницама које се налазе у систему компаније оснивача-"Ла Фонте Арденнаисе", вршимо испоруку одливака од сивог и нодуларног лива-машински обрађених или необрађених, на адресу купаца који се налазе у више индустријских грана:

- Аутомобилска индустрија
- Произвођачи компоненти за теретна возила
- Произвођачи пумпи
- Произвођачи компресора
- Произвођачи грејних система (пећи, камини итд)
- Произвођачи пољопривредне механизације
- Произвођачи преносника снаге и кретања