• Vuka Karadzica 70 23300 Kikinda
  • +381 230 315 037
  • info@mecafor.co.rs

Ивестиција у Кикинди

Ивестиција у Кикинди

Новембар 2015: "Mecafor Products" реализује инвестицију у износу од 2.500.000 ЕУР, куповином земљишта површине 4ха у сврху градње производне хале површине 5.000 м2. Пресељење из Сенте на нову локацију се планира за септембар 2016.год. Наредна инвестиција, планирана за 2017.годину се огледа у набавци нових ЦНЦ обрадних центара.