• Vuka Karadzica 70 23300 Kikinda
  • +381 230 315 037
  • info@mecafor.co.rs

Проширење активности

Проширење активности

15.11.2015.
 
Компанија "Mecafor Products" проширује своје активности и присутност на територији централне и источне Европе. Појачањем комерцијалног сектора планирају се активности које ће да резултирају бољом присутношћу на тржишту